Projekt EFS

Profesjonalna grafika i strony WWW w świętokrzyskich MŚP

Okres realizacji:
01.06.2014 – 30.06.2015

Projekt EFS

Analiza – modelowanie – programowanie certyfikowane kompetencje pracowników mazowieckich MSP w sektorze B+R

Okres realizacji:
01.01.2014 – 30.06.2015

Projekt EFS

Śląski certyfikowany Programista Aplikacji Mobilnych

Okres realizacji:
01.09.2013 – 30.06.2015