Certyfikowani administratorzy IT dla MMP ICT w województwie zachodniopomorskim

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt otwarty jest dla samozatrudnionych/mikro i małych przedsiębiorstw w branży ICT mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących lub zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego.
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 30.09.2014

W ramach projektu realizowane będą następujące SZKOLENIA AUTORSKIE:

1. Certyfikowany Specjalista Technologii Active Directory

2. Certyfikowany Specjalista Technologii Windows 8

3. Certyfikowany Specjalista Technologii Sieciowych

4. Certyfikowany Specjalista Technologii Exchange

Zapraszamy na specjalne szkolenia przygotowane dla Pań

1. Certyfikowany Analityk Wymagań- ścieżka zaawansowanazobacz program
Egzamin:
Certified Professional for Requirements Engineering (ReqB – CPRE) – Advanced Level

2. Certyfikowany Kierownik Testów – zobacz program
Egzamin:
 
ISTQB – Poziom zaawansowany, Kierownik testów – egzamin

3. Certyfikowany Specjalista Projektowania Aplikacji Internetowych

4. Certyfikowany Specjalista – Bazy Danych i zarządzanie informacją

 • Arkusz kalkulacyjny jako podstawowe narzędzie bazodanowe- zobacz program
 • Zaawansowane narzędzia bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym – zobacz program
 • Arkusz kalkulacyjny – zobacz program
 • MS Access 2010 – zobacz program
 • MS Access 2010 – zobacz program
  Egzamin i certyfikat:
  European Computer Competence Certuficate IT M3 Poziom B oraz egzamin z MS Access na poziomie A

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

Szkolenia zwyczajowo odbywają się w dni robocze (choć dopuszczalny jest system mieszany tj. zajęcia w ciągu tygodnia oraz w weekendy) w godzinach 9:00-16:00, natomiast grupy szkoleniowe wynoszą 8 osób.

Opłaty i wkład własny
Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą jakichkolwiek opłat za szkolenia ani egzaminy.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych- obligatoryjny test bazowych kompetencji IT
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • przystąpienie do egzaminu,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • świadectwo uczestnictwa ( przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia,
 • w ramach projektu przewiduje się również refundację noclegów dla uczestników.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia,
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl – skan podpisanego odręcznie dokumentu.
Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu:
Al. Wojska Polskiego 7,
70-470 Szczecin.

Informacja telefoniczna i rekrutacja:
Rafał Droździewicz
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

Przed wypełnieniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełniania dokumentów do podpisania umowy (pdf)

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Umowa z załącznikami (zip)
 3. Harmonogram (pdf)