Zwinnie-elastycznie-metodycznie

 

 

ZEM

Projekt zamknięty prowadzony w partnerstwie z MGG Coferences skierowany do 127 przedsiębiorców zrekrutowanych przez firmę TOPAS Sp. z o. o.  w 2012 roku,  które nie zatrudniają pracowników do obsługi procesów ZZL i kadry zarządzającej.Grupa docelowa Projektu to 95 mikro-, 22 małych- i 10 średnich  przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium RP oraz 258 pracowników tych przedsiębiorstw, w tym:

 • 41 samozatrudnionych,
 • 73 pracowników mikro,
 • 101 pracowników małych,
 • 43 pracowników średnich przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.04.2015

Cel projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie przedsiębiorców i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wybranej tematyki Project Management Systems jako uniwersalnego sposobu zarządzania, w tym Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w organizacjach o strukturze projektowej. Do końca kwietnia 2015 roku, 258 przedsiębiorców i/lub pracowników przedsiębiorstw  podniesie swoje kwalifikacje z zarządzania projektami a 127 przedsiębiorstw o strukturze projektowej otrzyma wsparcie ZZL. Cele zostaną osiągnięte poprzez szkolenia i doradztwo.

Zakres tematyczny szkoleń:

Każde z przedsiębiorstw objęte jest ścieżką wsparcia wybraną ze względu na strategię rozwoju działalności, w tym:

 1. ŚCIEŻKA PMI (Project Management Institute)– najbardziej poważna i uznawana na całym świecie efektywna metoda, która w uniwersalny sposób skupia wszystkie procesy PMS, w tym zarządzanie: czasem, zakresem, ryzykiem, integracją, jakością, komunikacją, zleceniami i ZZL w projektach. W skład powyższej ścieżki wchodzą następujące szkolenia:
 2. ŚCIEŻKA AGILE tzw. „zwinnej” metody pozwalającej na elastyczne zarządzanie projektami cechującymi się dużym stopniem niepewności, w tym projektami innowacyjnymi, których koncepcje zmieniają się wraz z potrzebami rynku lub napływem technologii. Metodyka wykorzystywana w branży IT pomaga zespołom projektowym podejmować szybkie decyzje w warunkach zmieniających się danych. W skład powyższej ścieżki wchodzą następujące szkolenia:

Zakres doradztwa:

Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie objęte zostaną doradztwem w wymiarze:
– 40 h dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– 56 h dla średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie obejmuje doradztwo organizacyjne  w zakresie stosowania optymalnych technik PMS, w tym metod ZZL, na podstawie indywidualnych potrzeb organizacji oraz opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii ZZL, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada, lub jej aktualizacja. Doradca dokona indywidualnej analizy organizacji, aktualnie obowiązującej strategii lub podejścia do problemu ZZL  w firmie, potrzeb i problemów w zakresie ZZL, na podstawie której opracuje/ zaktualizuje strategię ZZL. W przypadku osób samozatrudnionych doradcy stworzą indywidualne plany samorozwoju.

Opłaty/wkład własny

Projekt zakłada dofinansowanie odpowiednio dla:
–  Mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80% dofinansowania
–  Średnie przedsiębiorstwa – 70% dofinansowania

Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia wkładu prywatnego pokrywającego koszty szkolenia, odpowiednio do wielkości przedsiębiorstwa: 20% lub 30%
Wniesienie wkładu prywatnego beneficjenta (przedsiębiorstwa) będzie możliwe tylko w modelu mieszanym, co oznacza: że przedsiębiorca wnosi wkład własny za uczestnika szkolenia
– w części w postaci GOTÓWKI,
– w części w postaci WYNAGRODZENIA wypłaconego uczestnikowi za czas spędzony na szkoleniu.

Doradztwo dla przedsiębiorstw jest dofinansowanie w 100 % .

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe dostosowane do każdej ścieżki, notatnik, długopis, itp.),
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i serwis kawowy w ciągu dnia,
 • w ramach projektu przewiduje się refundację noclegów dla części uczestników oraz
 • zwrot kosztów dojazdu dla części uczestników .

Lokalizacja:

Szkolenia odbywają się  od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.
Projekt realizowany jest na terenie Polski.
Grupy szkoleniowe będą liczyły od 11 do 12 osób.

* PRINCE2® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

 

logo_spojnosci_top


Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać od:

Anna Ryczywolska
tel. 801 044 069

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Dokumenty dla Uczestnika Projektu (zip)
 3. Dokumenty dla przedsiębiorcy (zip)
 4. Harmonogram  (pdf)